TOBACO PARK
ul. Mikołaja Kopernika 62, Łódź
“TOBACO PARK”
Kondygnacje nadziemne: 5
Kondygnacje podziemne: 2
Lokale mieszkalne: ponad 500

HOTEL “TOBACO”
Kubatura budynku: 16662 m³
Powierzchnia całkowita budynku: 5428 m²
Wysokość całkowita budynku: 14,7 m
Ilość kondygnacji nadziemnych: 3
Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Liczba pokoi hotelowe: 114

BUDYNEK “J”
Wysokość: 20,7
Powierzchnia użytkowa: 7235 m²
Kubatura: 238993 m³

BUDYNEK “3×3”
Powierzchnia całkowita: 17023 m²
Kubatura budynku 55320 m³

BUDYNEK “2+1”
Powierzchnia całkowita 21 856,62 m²
Kubatura budynku 71 381,75 m³

BUDYNEK “E”
Wysokość do kalenicy: 14,4 m
Powierzchnia całkowita : 1554 m²
Kubatura : 4322 m³

Nagroda Jubileuszowa RynekPierwotny.pl w kategorii „Inwestycja Dekady” – “za wykorzystanie zarówno skali urbanistycznej układu, jak i detali architektonicznych do stworzenia nowej jakości fragmentu miasta. Na szczególną uwagę zasługuje przywrócenie świetności budynków historycznych.”

Tytuł „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „obiekty mieszkalne”,

” Za wielką staranność w wyeksponowaniu zachowanych elementów architektonicznych, materiałów budowlanych oraz konstrukcji metalowych dawnych fabryk w rewitalizowanych, siedmiu kunsztownie połączonych ze sobą budynkach.”

Nagroda European Property Awards 2014 w kategorii “najlepsze wnętrze hotelowe” dla Tobacco Park Hotel

TOBACO PARK

Tobaco Park to rewitalizacja 7 budynków dawnej Fabryki Wełnianej i Łódzkiej fabryki papierosów.

W budynku obecnego Tobaco Park do I wojny światowej znajdowała się Fabryka Kretschmera. Po roku 1945 cały kompleks został przekształcony w Fabrykę Tytoniu i Papierosów, która funkcjonowała do końca XX wieku. Obecnie modernistyczna bryła budynku hotelowego (powstałego w 1925 r.) to jeden z elementów całego kompleksu mieszkalno-usługowego Tobaco Park.

Cały kompleks został poddany rewitalizacji i zaadaptowany na cele mieszkaniowo-hotelowe. Wnętrza nawiązują charakterem do designu lat 50-tych i 60-tych. Został podkreślony fabryczny charakter budynku. Wyeksponowano ceglane ściany.


Rok:

2017

Inwestor:

Arche