WARSZAWA

INformacje kontaktowe

NIP: 951-229-61-32

Siedlce

Informacje kontaktowe
Konstanty Strus referencje

Wysoka jakość wykonania opracowania projektowego i pełna kompetencja projektantów jest wykładnikiem wyrażenia opinii, że jest to firma godna zaufania i polecenia.

Grochowski Paweł- Arche referencje

Dokumentacja projektowa została wykonana kompletnie, zgodnie z zawartą umową, przepisami prawa i z punktu widzenia celu, któremu miała służyć. BULAK sp. z o.o. jest to firma godna zaufania i polecenia.

Konstanty Strus referencje

Zakres dokumentacji projektowej wielobranżowej obejmował etap koncepcji, projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projekt wykonawczy z prowadzonymi nadzorami na budowie. BULAK sp. z o.o. jest to firma godna zaufania i polecenia