Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@bulakprojekt.pl, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych, a chętnie Ci pomożemy.

Korzystając z tej witryny i / lub naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

SPIS TREŚCI

 1. Definicje użyte w niniejszej Polityce
 2. Zasady ochrony danych, których przestrzegamy
 3. Jakie masz prawa dotyczące swoich danych osobowych
 4. Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy
 5. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 6. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych osobowych
 7. Jak zabezpieczamy Twoje dane
 8. Informacje o plikach cookies
 9. Informacje kontaktowe

DEFINICJE

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie – dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub na zbiorach Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.
Dziecko – osoba fizyczna poniżej 16 roku życia.
My / nas (pisane wielką lub małą literą) – firma Bulak Sp. z o.o.

ZASADY OCHRONY DANYCH

Obiecujemy przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe i przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem mają podstawy prawne. Zawsze rozważamy Twoje prawa przed przetwarzaniem danych osobowych. Na żądanie przekażemy Ci informacje dotyczące przetwarzania.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania związane z przetwarzaniem odpowiadają celowi, dla którego zebrano dane osobowe.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko minimalną ilość danych osobowych wymaganych do dowolnego celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone okresem czasu. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji – co oznacza, że ​​masz prawo wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są zbierane, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo dostępu – co oznacza, że ​​masz prawo dostępu do danych zebranych od Ciebie / o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zebranych danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania – co oznacza, że ​​masz prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia – co oznacza, że ​​w pewnych okolicznościach możesz zażądać usunięcia Twoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – co oznacza, że ​​gdy mają zastosowanie określone warunki, masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – co oznacza, że ​​w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania – co oznacza, że ​​masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu. Z tego prawa możesz skorzystać, ilekroć wynik profilowania wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub znacząco wpływa na Ciebie.
 8. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, w drodze bezpośredniego transferu z jednego Procesora do drugiego.
 9. Prawo do wniesienia skargi – w przypadku, gdy odrzucimy Twoją prośbę w ramach Praw dostępu, podamy Ci powód, dlaczego. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu rozpatrzenia Twojej prośby, skontaktuj się z nami.
 10. Prawo do pomocy  organu nadzorczego– co oznacza, że ​​masz prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
 11. Prawo do wycofania zgody – masz prawo wycofać każdą udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

DANE, KTÓRE ZBIERAMY

Informacje, które nam przekazałeś
Może to być Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres domowy itp. – głównie informacje, które są niezbędne do dostarczenia Ci produktu / usługi lub do poprawy jakości obsługi klienta. Zapisujemy informacje, które nam przekazujesz, w celu komentowania lub wykonywania innych czynności w serwisie. Informacje te obejmują na przykład Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

 informacje o Tobie zbierane automatycznie
Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład informacje o koszyku, adres IP, historia zakupów (jeśli istnieje) itp. Informacje te służą do poprawy jakości obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.

Informacje od naszych partnerów
Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów, potwierdzając, że mają podstawy prawne do udostępniania nam tych informacji. Są to informacje, które przekazałeś im bezpośrednio lub które zebrali o Tobie na innych podstawach prawnych. Zobacz listę naszych partnerów
tutaj.

Informacje dostępne publicznie
Możemy zbierać informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Używamy Twoich danych osobowych w celu:

 • świadczenia Tobie naszych usług. Obejmuje to na przykład dostarczanie produktów i usług, o które prosiłeś; dostarczanie artykułów promocyjnych na Twoje żądanie i komunikowanie się z Tobą w związku z tymi produktami i usługami; komunikowanie się i interakcja z Tobą; i powiadamianie o zmianach w jakichkolwiek usługach
 • popraw jakości obsługi klienta;
 • wypełnienia obowiązku wynikającego z prawa lub umowy;

Używamy Twoich danych osobowych z uzasadnionych powodów i / lub za Twoją zgodą.

Na podstawie zawarcia umowy lub wypełnienia zobowiązań umownych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • aby Cię zidentyfikować;
 • aby zapewnić Ci usługę lub wysłać / zaoferować Ci produkt;
 • do komunikowania się w celu sprzedaży lub fakturowania;


Ze względu na prawnie uzasadniony interes przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby przesyłać Ci spersonalizowane oferty * (od nas i / lub naszych starannie dobranych partnerów);
 • administrować i analizować naszą bazę klientów (zachowania zakupowe i historię) w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności oferowanych / świadczonych produktów / usług;
 • prowadzenia ankiet dotyczących satysfakcji klienta;

Dopóki nie poinformowałeś(łaś) nas inaczej, uważamy, że oferowanie Ci produktów / usług, które są podobne lub takie same jak Twoja historia zachowania podczas przeglądania, jest naszym uzasadnionym interesem.

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 •  do wysyłania biuletynów i ofert (od nas i / lub naszych starannie wybranych partnerów);
 • do innych celów, o które poprosiliśmy byś wyraził wobec nich swoją zgodę;

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa i / lub wykorzystywania Twoich Danych Osobowych do możliwości przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych danych osobowych i wykorzystywania takich danych. Będziemy wykorzystywać dane poza zakresem niniejszej Polityki tylko wtedy, gdy są anonimowe. Przechowujemy Twoje informacje rozliczeniowe i inne informacje zebrane o Tobie tak długo, jak jest to potrzebne do celów księgowych lub innych obowiązków wynikających z prawa.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w dodatkowych celach, które nie zostały tutaj wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego zostały zebrane. Aby to zrobić, zapewnimy, że:

 • związek między celami, kontekstem i charakterem danych osobowych jest odpowiedni do dalszego przetwarzania;
 • dalsze przetwarzanie nie zaszkodzi Twoim interesom i
 • będzie istniała odpowiednia ochrona przetwarzania tych danych. .

Poinformujemy Cię o dalszym przetwarzaniu i celach.

Kto jeszcze może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych?

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych nieznajomym. Dane osobowe o Tobie są w niektórych przypadkach przekazywane naszym zaufanym partnerom w celu umożliwienia świadczenia Ci usługi lub poprawy jakości obsługi klienta. Udostępniamy Twoje dane:

Nasi partnerzy w przetwarzaniu:

 • administrator strony internetowej

Nasi partnerzy biznesowi:

 

Połączone strony trzecie:

 

Współpracujemy tylko z partnerami przetwarzającymi, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Ujawniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub istnieją ku temu inne podstawy prawne.

Jak zabezpieczamy Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (np. HTTPS). Monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych ataków.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniach danych. Powiadomimy Cię również, jeśli pojawi się zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku jakichkolwiek naruszeń.

DZIECi

Nie zamierzamy intencjonalnie ani świadomie zbierać informacji od dzieci. Nie kierujemy naszych usług do dzieci.

Pliki cookie i inne technologie, których używamy

Używamy plików cookie i / lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu spersonalizowania i ulepszenia Twojego doświadczenia z nami.

Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na Twoim komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Tylko my mamy dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę internetową. Możesz kontrolować swoje pliki cookie z poziomu przeglądarki. Wybór wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.

Używamy plików cookie w następujących celach:

 •  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 •  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

Możesz usunąć pliki cookie zapisane na komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Alternatywnie możesz kontrolować niektóre pliki cookie stron trzecich, korzystając z platformy zwiększającej prywatność, takiej jak optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedź allaboutcookies.org.

Używamy Google Analytics do pomiaru ruchu na naszej stronie internetowej. Google ma własną Politykę prywatności, z którą możesz zapoznać się tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji Google Analytic.

Informacje kontaktowe

kontakt@bulakprojekt.pl

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.
Ostatnia modyfikacja została dokonana 5 sierpnia 2020.